Kontakty
  O nás
  Plán činnosti
  Výročná správa
  Základné kolektívy
  - digitálna fotografia
  - Juventus
  - šikovné ruky
  - informatika
  - šport
  Fotolabum 2001
  Fotoalbum 2002
  Fotoalbum 2003
  Fotoalbum 2004
  Kronika
  Hurbanovo
  O stránkach

 

O meste Hurbanovo

   Hurbanovo leží na najteplejšom mieste Podunajskej nížiny, pri štátnej ceste z Komárna do Nových Zámkov. Voľakedy sa táto osada volala Ógyalla. Tento názov pochádza z roku 1357, presnejšie ako possesio Gyalla (usadlosť Ďala). Z possesia Gyalla sa vyvinul názov Ógyalla, od roku 1920 Stará Ďala a potom Hurbanovo.
   Dominantou mesta sú dva kostoly: rímskokatolícky a reformátsky. Na území mesta bolo niekoľko kúrií. V Starej Ďale bol jediný šľachtický kaštieľ. Dnes z neho existuje iba klenbová pivničná časť. Po vojne slúžil ako opravárska dielňa poľnohospodárskych strojov, neskoršie po prebudovaní slúžil ako kultúrny dom.
   Na území mesta sa nachádza niekoľko historických objektov. Medzi najzaujímavejšie patrí stará hvezdáreň s priľahlým historickým parkom a Geomagnetické observatórium. Ďalej sa tu nachádza aj hydrometeorologický ústav.
   Hurbanovo zažilo za posledných 40 rokov nebývalý rozvoj. Postavili sa tu priemyselné podniky, napríklad pivovar Zlatý bažant, ktorý zamestnáva 500 ľudí, založili sa tu tri poľnohospodárske družstvá - v Hurbanove, Zelenom Háji a Bohatej, kde našlo prácu takmer 300 ľudí. V meste však vznikli aj nové firmy, a to Jatka, ktorá vyrába mäsové výrobky a zamestnáva ďalších 100 ľudí, Namex ako potravinárska výrobňa zamestnáva ďalších 100 ľudí, ďalej stolárska dielňa Joalko, kde našlo prácu 50 ľudí a vo výrobni plastových obalov zvanej Terbo sa zamestnalo ďalších 40 ľudí.
   MIestne deti majú možnosť navštevovať Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským.
   Stredoškolské vzdelanie poskytuje Stredná priemyselná škola stavebná a Stredné odborné učilište poľnohospodárske.
   Okrem týchto škôl pôsobí v meste aj Základná umelecká škola a Centrum voľného času.


 

  Copyright © 2004 OKC-IMA Hurbanovo, posledná aktualizácia tohto dokumentu: 15.2.2005